Bartók 2015. 01.: Néhány szépség

2015. január 31.

A címekre kattintva a MR hangtárából meghallgathatóak a műsorok.

1.Grecsanyinov: Liturgica Domestica Op. 79


19:35

 Egy 20. század elején komponált szláv orthodox egyházi zenemű vegyes kórusra és zenekarra.
 A hagyományokat tiszteletben tartó, ám a vegyes kórus lehetőségeit a korabeli határokig kihasználó kompozíció egyszerre áraszt nyugalmat, mintegy ízelítőt adva az Isten örökkévalóságát hirdető mennyei dicséretből, és kelt drámaiságot a hallgatóban Istent megszólító, könyörületét kérő kiáltásaiban, érzékeltetve az isteni és emberi lényegi különbségét, a bűnt elkövető ember tragédiáját, és az Isten mindenek ellenére megbocsátó, alázatos aktusát: Krisztus elküldését, a Szentlélek kiárasztását, (itt természetesen paroszláv) egyháza megalapítását.
 Időt és figyelmet igényel.

Első bemutatója, ha minden igaz, 1927-ben volt.

Ea.: Boris Christoff - basszus, Todor Grigorov-Teres - tenor, Blagoi Spassov - bariton, a Svetoslav Obretenov Kórus és a Bolgár Rádió Szimfonikus Zenekara
Vez. Georgi Robev

Felvétel: Szófiai Szt. Nyevszkij katedrális, 1979.

Schumann, Robert: III. "Rajnai" szimfónia (Esz-dúr; Op. 97)

A Hang-fogóban (10:00-).

A klasszikus zene kedvelőinek, de az I., és a  IV. tétellel mások is megpróbálkozhatnak, különösen az első percekkel.
 Idézek Pándi Mariannétól:
"Mintha a nagy és áhítatos mondákkal övezett német folyó közelsége valóban hatott volna a szimfónia komponálására: a Rajna-menti táj természeti szépségei, a német népzene lírai mozzanatai át- meg átszövik a mű öt tételét. [...] Az első tétel nagyméretű, nagylélegzetű bevezetés, amelynek méltóságteljes hömpölygése valóban éppúgy lehet a monumentális székesegyház zenei ábrázolása, mint a hatalmas folyam közelségének élményéből fakadó természeti kép. A második tételt Schumann scherzónak nevezi, valójában azonban inkább megilletődött népdal csendül ki belőle, mint szilaj tánc. Ugyanilyen bensőséges meghatottság árad a harmadik tételből, amelyet ismét természet-élmény inspirálhatott. Míg a klasszikus szimfóniák általában négy tételesek, Schumann ezúttal még egy tétellel bővíti szimfóniáját oly módon, hogy a fináléhoz önálló előjátékot illeszt. A negyedik tétel régies hangzása és hagyományokra utaló technikája valószínűleg ismét a kölni dómra utal: egy ünnepélyes érseki beiktatás emlékét örökíti meg ezúttal Schumann. A befejező tétel ünnepi fényben ragyog."

Dán Nemzeti Zenkear, vez. Michael Schönwandt

Másik előadásban youtube-on is megtalálható.

Tél a világ népzenéiben

Népzene -- távolról (14:30)

A cím önmagáért beszél. Jó, rendkívül sokszínű összeállítás.

Emlékezés Msztyiszlav Rosztropovicsról

Lemezelő -- Muzsikus legendák (16:00)

Hogy minden körülmény között meg lehet maradni becsülettel.

Nincsenek megjegyzések: